Simskola

Simskola steg 1-3

Att skapa vattenvana, trygghet och säkerhet i vatten är grunden för att lära sig simma. Många barn simmar som fiskar under vattnet, men har svårt att simma med huvudet över vattnet. De har alltså inte lärt sig flyta och kan ha svårt att koordinera andning och motorik.

För den som inte känner sig trygg i vattnet är det en stor utmaning att bara våga släppa fötterna från botten. Kroppen blir spänd och tanken på att ligga på rygg eller mage utan flythjälp kan vara skrämmande.

En del barn är helt orädda i bassängen med armpuffar på, men utan dem känner de sig otrygga. Kroppen får en helt annan tyngdpunkt, och de känner inte igen sin kropp i vattnet utan puffarna.

Genom lek tränar vi grunderna i vattenvana och skapar trygghet genom att hoppa, doppa, glida och flyta. När man klarar dessa steg utan flythjälpmedel är det ofta en enkel match att lägga till simtagen.

All undervisning sker på svenska. För att delta på simskolan vill vi att ditt barn ska vara minst 116 cm långt.

Simskola steg 1

I steg 1 av simskolan fokuserar vi på att lära barnet att flyta på mage och rygg samt ge grunderna i bröst- och ryggsim. För att delta på kursen vill vi att:

  • barnet är trygg i vattnet utan medföljande vuxen

  • kan hoppa på grunt vatten

  • doppa huvudet

  • glida på mage.

Simskola steg 2

I steg 2 av simskolan fokuserar vi på att lära barnet att simma 10 meter bröstsim med korrekta arm- och bentag och huvudet över vattnet samt 10 meter ryggsim.

För att delta på kursen ska barnet kunna:

  • flyta på mage och rygg

  • kunna grunderna i bröst- och ryggsim

Simskola steg 3

I steg 3 av simskolan fokuserar vi på att lära barnet att simma 25 meter bröstsim med korrekta arm- och bentag och huvudet över vattnet samt 25 meter ryggsim.

För att delta på kursen ska barnet kunna

  • simma 10 meter bröstsim med korrekta arm- och bentag och huvudet över vattnet

  • simma 10 meter ryggsim


Övrigt

För att alla barn ska ges förutsättningar att nå målen i respektive steg är det viktigt att du bokar rätt grupp för ditt barn. Om du är osäker på vilken nivå som passar ditt barn hjälper vi gärna till med en bedömning vid ett besök hos oss.

Vid första kurstillfället kontrollerar simläraren att barnen når upp till förkunskapskraven. Barn som inte uppfyller förkunskapskraven ska komma att avbokas från kursen.

Simskola - NPF

Simskola för barn och ungdomar med Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Vårt mål är att varje barn ska bli vattensäker och känna trygghet med att vara i och ta sig fram i vattnet, därför krävs det inga förkunskaper alls och målen är individuella.

Vi siktar mot Svenska Livräddningssällskapets simkunnighetsmål (200m varav 50m i ryggläge) men undervisningen sker alltid på barnets egen nivå.

För ditt barns säkerhet måste du som förälder vara med i vattnet under hela lektionen. Det är en stor trygghet för barnet och du lär dig även hjälpa ditt barn med simningen på bästa sätt.

All undervisning sker på svenska. För att delta på simskolan vill vi att ditt barn ska vara minst 116 cm långt.

Våra instruktörer i simskola NPF

Mona har jobbat som simlärare i cirka 10 år. Hon håller i kurser för både barn och vuxna med allt från vattenvanagrupper till crawlgrupper. Utöver simlärare är Mona även cert. Massageterapeut, Lic. Personlig tränare och HLR-instruktör.

Tove har jobbat som simlärare i cirka 5 år. Även hon håller i kurser för både barn och vuxna på olika nivåer.

Både Mona och Tove är utbildad simlärare via Svenska Livräddningssällskapet med en tilläggsutbildning för att arbeta med barn/ungdomar med NPF-diagnoser.

Privat simlektion

Privat simlektion för dig som vill lära dig i din egen takt eller har specifika mål med din simning. Här får du hjälp med allt från att öva vattenvana till simteknik och avancerat crawl.