Coronaviruset - hur vi agerar

Coronaviruset – hur vi agerar

Riksdagen har antagit en tillfällig pandemilag. I samband med att den trädde i kraft 10 januari 2021 uppdaterade vi våra åtgärder. Med stöd av pandemilagen begränsar vi antalet besökare och skapar förutsättningar för att du ska känna dig trygg att komma till Skogåshallen.

Vi minskar även antalet deltagare i våra grupper och öppnar upp fler ytor för omklädning för att undvika trängsel. Vi kommer även att ha bastun avstängd tillsvidare.

Det är fortsatt viktigt att hålla avstånd och att inte besöka anläggningen vid sjukdomssymptom.

Har du frågor? Hör av dig till oss via e-post: skogashallen@befair.se.

Max antal som får vistas i våra lokaler:

  • Simhall 20 pers

  • Omkl/dusch 4 pers

  • Entré 5 pers

  • Bastu Stängd

Vi bevakar informationen från Folkhälsomyndigheten och andra berörda myndigheter och vidtar de åtgärder som rekommenderas.

  • Vi öppnar upp fler ytor för omklädning för att undvika trängsel.

  • Vi minskar antalet deltagare i våra grupper.

  • Väl inarbetade städrutiner har utökats med ytterligare desinficering av utsatta områden (handtag, kranar, träningsutrustning).

  • Använd desinfektionsmedel för rengöring av händer och utrustning.

Smittan sprids inte via klorerat vatten. Läs mer på Svenska Badbranschens hemsida.