Bokning och köp

Just nu erbjuder vi

Bindningsfritt medlemskap 155 kr/mån

Årskort 1500 kr

Priser simhall

Engångsentré - bad

Barn 0-5 år 10 kr
Barn 5-15 år 15 kr
Vuxen 40 kr


Engångsentré - bad och vattenträning

Vuxen 65 kr

Klippkort 10 ggr - bad

Barn 0-5 år 80 kr
Barn 5-15 år 120 kr
Vuxen 360 kr


Klippkort 10 ggr - bad och vattenträning

Vuxen 585 kr
FAR 468 kr

Medlemskap bad

Årskort Barn 5-15 år 800 kr
Barntillägg 40 kr/mån

Årskort Vuxen 1050 kr
Månadskort Vuxen
87 kr/mån
(12 mån bindningstid)

Medlemskap bad och vattenträning

Årskort vuxen 1500 kr
Månadskort Vuxen 125 kr/mån
(12 mån bindningstid)

Månadskort Vuxen 155 kr/mån
(utan bindningstid)

Villkor månadskort och klippkort

 • Klippkort gäller i 24 månader från inköpsdatum.

 • Barntillägg kan tecknas av av dig med månadskort vuxen.

 • Månadskort har 1 månads uppsägningstid.

Köpvillkor

Bokningar av tjänster är bindande köp. Köpdatum är alltid samma som bokningsdatum oavsett vald betalningsmetod.

Vid bokning (nedan kallat ”köp”) via hemsidan är du som kund ansvarig för köpet och att de kontaktuppgifter du lämnar är korrekta. Du måste vara myndig för att genomföra ett köp. Kontrollera noggrant dina uppgifter och att köpet överensstämmer med dina önskemål innan du godkänner det. Samtliga personuppgifter du lämnar för att genomföra ett köp behandlar vi för att kunna fullgöra avtalet och i enlighet med BeFairs dataskyddspolicy.

Vi skickar en bokningsbekräftelse/kvitto med e-post, så kontrollera att du anger korrekt e-postadress. BeFair ansvarar inte för av kunden felaktigt angivna uppgifter.

För alla köp på hemsidan följer BeFair Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (Distansavtalslagen) som innebär att köparen har 14 dagars ångerrätt under förutsättning att varan eller tjänsten inte har använts, genomförts eller påbörjats under denna period. Ångerrätten innebär att kunden inom 14 dagar från köpedatumet kan avboka tjänsten eller varan och erhålla full återbetalning av inbetalt eller fakturerat belopp.

Avbokning ska ske via e-post till skogashallen@befair.se. Uppge för- och efternamn på den person som gjort bokningen samt vilken tjänst som avses. När ångerfristen löpt ut är det ej längre möjligt att avboka en tjänst med någon form av återbetalning.

För köp av varor och tjänster som sker över disk direkt på någon av BeFairs anläggningar gäller inte Distansavtalslagen och därmed inte heller ångerrätten.

Särskilda villkor för simkurser och privata simlektioner

 • All undervisning sker på svenska.

 • Om du inte tillåter e-post utskick så kan vi inte skicka inbjudan eller annan information angående din bokning.

 • Vid avbokning av kurs när 14 dagar eller färre återstår till kursstart erhålls ingen återbetalning.

 • Vid avbokning av privat lektion senare än 3 dagar före lektionens start återbetalas halva avgiften. Sker avbokning senare än 24 timmar före lektionens start erhålls ingen återbetalning. Detta gäller även vid sjukdom.

 • Om du som kund uteblir eller avbryter kurs eller lektion sker ingen kompensation.

 • Vid sjukdom/olycksfall som gör det omöjligt för anmäld deltagare att genomföra en bokad tjänst kan vi, mot läkarintyg där det tydligt framgår att det ej är lämpligt/möjligt att genomföra aktiviteten, flytta fram bokningen till nästa period. OBS! endast en gång.

 • Vid för få deltagare kan gruppen komma flyttas. Vi kontaktar då varje berörd kund per e-post och/eller telefon.

 • I de fall vi ställer in en hel kurs sker full återbetalning.

Säkerhet och hygien

 • Bad sker under eget ansvar och du måste vara simkunnig för att vistas i simhallen själv.

 • Barn under 12 år badar i sällskap av simkunnig, badande och betalande vuxen (18 år).

 • Barn 0-6 år ska aldrig lämnas längre bort än en armlängds avstånd.

 • Man duschar och tvättar sig noga utan badkläder innan bad, även håret.


Simskola på Befairs anläggningar

Hittar du inte det du söker i Skogåshallen kan du pröva att boka exempelvis simskola i någon av våra andra anläggningar.