Höga betyg till personalen i årlig kundenkät

I Skogåshallen ges personalens bemötande betyget 4,8 på en 5-gradig skala. När senaste besöket som helhet betygsätts blir resultatet 4,5. 

I november 2022 genomfördes vår årliga kundenkät. Svaren ger oss möjlighet att utvecklas och bli bättre, samt fortsätta med det som ni uppskattar.

I BeFairs anläggningar ger kunderna i genomsnitt betyget 4,2 av 5 möjliga när de betygsätter sin upplevelse vid senaste besöket. Hos oss I Skogåshallen är betyget 4,5. 

Än mer uppskattar man personalens bemötande, där anläggningarna i genomsnitt fått betyget 4,5 av 5. Hos oss I Skogåshallen är betyget hela 4,8. 

- Vår slutsats är att de höga betygen framför allt hänger samman med ett professionellt, engagerat och personligt bemötande från våra medarbetare. Slutsatsen styrks av att personalen generellt får högre betyg än besöket som helhet, säger BeFairs VD Maria Rehn.

Fritetextsvaren visar att det finns en del negativa synpunkter på sådant som personalen inte råder över, exempelvis vattentemperatur, trasiga skåp, renoveringsbehov och trasiga duschar. Den pågående energikrisen kan också ha påverkat betygssättningen, då besparingsinsatser vid enskilda anläggningar påverkat vattentemperatur och tillgång till bastu.

Tack alla ni 1782 personer som besvarade enkäten!